Inter-Zone Sides Championship 2021

Final – Saturday 22 May 2021

Illawarra Zone 16 v Newcastle Zone 2
Corey Wedlock v Matt Baus

Semi-Final – Saturday 22 May 2021

Newcastle Zone 2 v South East NSW Zone 7
Terry Antram v Michael Wilks

Quarter Final – Friday 21 May 2021

Sydney Central & Southern Zone 13 v Hunter Zone 6
Harley McDonald v Nathan Dawson

Round 3 – Friday 21 May 2021

North Western NSW Zone 3 v Sydney South West Zone 12
Scott Hamilton v Ben Twist

Round 2 – Thursday 20 May 2021

Illawarra Zone 16 v Mid-Western NSW Zone 4
Michael Stead v Aaron Clarke 

Round 1 – Thursday 20 May 2021

North Western NSW Zone 3 v Newcastle Zone 2
Shannon Tighe v Lee Schraner